Salgsbetingelser

Genrerelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer fra www.helminoutlet.no til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.helminoutlet.no er bare tilgjengelig på norsk.

For å kunne handle på www.helminoutlet.no må du ha fylt 18 år. Du kan også få en myndig, for eksempel en foresatt, til å foreta handelen for deg.

Vi leverer kun til Norge; dette ekskluderer norsk kontinentalsokkel, Svalbard og fjerntliggende norske områder. Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post. Dersom du vil at vi skal sende eventuelle purringer, påkrav etc. til deg med post, kan du sende en epost om dette.

1. Parter

Selger er HELMIN AS, 1624 GRESVIK, registrert i Brønnøysund-registeret (www.brreg.no) med org.nr.: 993042285, e-post: post@helmin.no, og blir i det følgende benevnt «vi» eller «oss». Kjøper er den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt «du», «deg», «din» eller «ditt».

2. Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 10. Når vi mottar din bestilling, vil det gå automatisk en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelse er i overensstemmelse med bestillingen. Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme, se pkt. 3.

3. Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/trykkfeil i tekst, priser og bilder kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Vi forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette. Videre tas det forbehold om kansellering av ordrer beregnet for videresalg.

4. Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift og eventuelt miljøgebyr. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

5. Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt kjøper godkjenner kjøpet ved å fullføre i handlevogna. Vare pakkes og sendes innen få dager fra gjennomført kjøp.

Betalingsløsning er Klarna.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Uavhentede pakker vil bli belastet et gebyr på kr. 199, for å dekke våre utlegg.

6. Levering og forsinkelse

Vanlig leveringstid er 3-5 arbeidsdager. Vennligst merk at leveringstiden kan være lenger for utvalgte produkter.
Eventuelle leveringskostnader er spesifisert i et eget felt i kassen.
Varer som bestilles under samme ordre kan bli levert på forskjellige tidspunkter.

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

Når du har laget en bestilling med “Lokal henting” blir du kontaktet når varen er klar for henting. Hvis du har oppgitt et gyldig mobilnummer, vil du motta en SMS eller blir ringt opp. Leveringstiden “Lokal henting” avhenger av tidspunktet på dagen du fullfører bestillingen, men forventes neste hverdag. Vi behandler ordrene i den rekkefølgen de gjennomføres.
Din bestilling er tilgjengelig i inntil 7 dager i avtalt hente-tidsom. Er bestillingen ikke hentet i dette tidsrommet, forbeholder vi oss retten til å annullere den, og dine penger refunderes til det brukte betanlingskortet innen max 7 hverdager. Ved henting av bestilling ber vi deg ta med faktura, enten i printet utgave eller på mobiltelefonen. Det skal også fremvises ID. 

7. Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

8. Dine rettigheter ved feil og mangler (reklamasjon)

Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse. Feil du oppdager innen seks måneder etter at du fikk produktene, skal imidlertid normalt regnes som feil som har oppstått før du fikk produktene. Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har likevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist.
Hvis varen har en mangel, så kan du kreve at vår nettbutikk utbedrer mangelen eller leverer deg en ny tilsvarende vare. Du har kun krav på dette hvis reklamasjonen er berettiget og utbedring av mangelen eller levering av ny vare er mulig, og ikke medfører urimelige kostnader for vår nettbutikk.
Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss elektronisk. Før du sender noe i retur ta kontakt! Hvis dokumentasjon av skade kan gjøres f.eks. med bilde er dette å foretrekke for å spare på transportkostnadene. Vi vil bekrefte mottak av alle reklamasjoner pr. e-post. Vi vil også pr. e-post bekrefte mottak av varer som sendes tilbake til oss. Retten til å reklamere gjelder i to år etter at du overtok produktet. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten etter pkt. 10.
Vi forsøker der det er mulig å sende frankering for retur der dette er aktuelt. Utlegg av fraktkostnad refunderes slik som det er avtalt på forhånd hvis reklamasjonen er berettiget. Varen må pakkes på forsvarlig vis, og du må ta vare på kvitteringer som viser fraktkostnadene.

Hvis en vare er ødelagt når du mottar den, så anbefaler vi at du benytter originalforpakningen når du sender den i retur.
Utover dette så anbefaler vi at den originale forpakningen legges ved i returforsendelsen.
Vennligst unngå å skrive eller klistre etiketter direkte på originalforpakningen. Vi ønsker at du skriver og klistrer etiketter på fraktemballasjen.

9. Garanti

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonsfristen er to år etter at du overtok varen. Se for øvrig pkt. 8.

10. Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist). For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Vi har risikoen for transporten tilbake til oss. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg eller henteseddel eller produktet er stilt til rådighet for oss. Produktet sendes tilbake til oss i originalemballasje.

Angrerettskjema finnes på www.helminoutlet.no  – “Retur og angrerett”.

11. Personopplysninger

Vi behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. I de tilfeller hvor vi også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres dette bare når du har samtykket til det. Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem. Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre: når du har samtykket i utleveringen, eller når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller i lovbestemte tilfeller.

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss via e-mail info@helminoutlet.no.

12. Salgspant

Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert eventuelle renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

13. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i Stavanger verneting.

Trenger du hjelp?

Kontakt oss på salg@helminoutlet.no for spørsmål om varer og kjøp.